субота, 4. септембар 2010.

SENKA


Ulicom lipa
tumara Njegova senka...

lelujava, krhka,
nestalna.

Ne volim više
Ulicu lipa!


Nadica Janić