петак, 3. јун 2011.

SUSRET


Nebo
miriše
na noć.

Ubrzan
ritam
koraka...

Zvezde
se rasipaju
sa naših dlanova.


Nadica Janić