петак, 19. децембар 2014.

SAMO TVOJ LIK
"Senka"
Foto: Nadica Janić


Ja nemam ništa
vidljivo
i čulno.
Imam samo Tebe
i svoje vreme:
Tebe bez mene
i vreme
- već isteklo.

Ja nemam ništa
vidljivo
i čulno.
Imam samo dnevnik
ispisan mesečinom,
pesme u vetru
i snove.

Ja nemam ništa
vidljivo
i čulno.
Samo tvoj lik
iza zatvorenih očiju.


Nadica Janić


LEKSIKON SAVREMENIH PESNIKA
BIVŠE JUGOSLAVIJE

Beograd, 2014.

Izdavač:
Kulturni centar Mesopotamija
Beograd, decembar 2014.

Korice knige
LEKSIKON SAVREMENIH PESNIKA BIVŠE JUGOSLAVIJE
Нема коментара: